Vrtec s koncesijo

Vrtec je 1.10.2015 s strani občine Cerklje na Gorenjskem pridobil koncesijo za opravljanje predšolske vzgoje. To pomeni, da veljajo plačila oskrbnine za starše na podlagi veljavne odločbe Centra za socialno delo v enakem %, kot če bi bil otrok vključen v druge javne vrtce.

Enaki pogoji plačila oskrbnine veljajo za vse vključene otroke, tudi če nimajo stalnega prebivališča v Občini Cerklje na Gorenjskem.