Oddelek 2018 / 2019

VELIKE KEPICE:
 • Vrsta oddelka: homogeni
 • Starostno obdobje: I.
 • Število otrok v oddelku se prilagaja normativu za oblikovanje oddelkov vrtca
 • Število vključenih otrok: 12+2.
 • Starost otrok: 2-3 let
 • Vzgojiteljica: Darja Letnar
 • Pomočnica vzgojiteljice: Vesna Mozetič

MALE KEPICE:

 • Vrsta oddelka: homogeni / polovični
 • Starostno obdobje: I.
 • Število otrok v oddelku se prilagaja normativu za oblikovanje oddelkov vrtca
 • Število vključenih otrok: 6+1.
 • Starost otrok: 1-2 let
 • Vzgojiteljica: Mojca Kepic