Oddeleki 2020 / 2021

VELIKE KEPICE:

 • Vrsta oddelka: homogeni
 • Starostno obdobje: I.
 • Število otrok v oddelku se prilagaja normativu za oblikovanje oddelkov vrtca
 • Število vključenih otrok: 12+2.
 • Starost otrok: 2-3 let
 • Vzgojiteljica predšolskih otrok: Darja Letnar in Tina Bodlaj
 • Vzg. predšolskih otrok – pomočnica vzgojiteljice: Maša Kepic

MALE KEPICE:

 • Vrsta oddelka: homogeni / polovični
 • Starostno obdobje: I.
 • Število otrok v oddelku se prilagaja normativu za oblikovanje oddelkov vrtca
 • Število vključenih otrok: 6+1.
 • Starost otrok: 1-2 let
 • Vzgojiteljica predšolskih otrok: Mojca Kepic